[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


นายศลใจ วิบูลกิจ
ผอ.สพม. 16

ผู้บริหาร
การมอบหมายงาน
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
ปฏิทินปฏิบัติราชการ สพม. 16
แนวทางการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินสินทรพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประมวลจริยธรรม สพม. 16
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินการตามข้อร้องเรียน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน
Knowledge Manangment Center
มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกกล่มสาระ เพือ ONET
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบฯ
ทิศทางการจัดการศึกษา
การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
จดหมายข่าว สพม. 16
แผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ศูนย์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้ดูแลระบบ
 

ค้นหาข้อมูล สพม. 16

  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

<< มกราคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

 

Œ กระทรวงศึกษาธิการ
Œ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Œ สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย
Œ หลักสูตรแกนกลาง 2551
Œ ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
Œ ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
Œ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ.
Œ บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด          

          

        

                                           

                  

                   

 ภาพกิจกรรม

   
 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ผู้บันทึก
เมื่อ8 / ม.ค. / 2560 : ( 80 / )

เผยแพร่ผลงานวิชาการของนายสวัสดิ์ สวาหลัง


ผู้บันทึก
เมื่อ5 / ม.ค. / 2560 : ( 65 / )

พระราชดำรัส พระบรมราโชวาทฯเกี่ยวกับครู


ผู้บันทึก
เมื่อ5 / ม.ค. / 2560 : ( 88 / )

พระราชดำรัส/พระบรมราโชวาทด้านความซื่อสัตย์สุจริต


   
 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานราชการ .... 24 / ม.ค. / 2560 : ( 122 / )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งลูจ้างชั่วคราว .... 24 / ม.ค. / 2560 : ( 99 / )
ประกาศรายชื่อการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิ .... 20 / ม.ค. / 2560 : ( 116 / )
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิ .... 20 / ม.ค. / 2560 : ( 84 / )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ก .... 17 / ม.ค. / 2560 : ( 174 / )
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แ .... 17 / ม.ค. / 2560 : ( 103 / )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเ .... 17 / ม.ค. / 2560 : ( 97 / )
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแห .... 17 / ม.ค. / 2560 : ( 515 / )
หลักฐานการโอนเงิน 12-1-60 .... 13 / ม.ค. / 2560 : ( 161 / )
สพม 16 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู .... 11 / ม.ค. / 2560 : ( 1754 / )
   
 หนังสือจาก สพฐ.
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง