[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


นายธนู นูนน้อย
ผอ.สพม. 16

ผู้บริหาร
บุคลากร สพม.16
แนวทางการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การมอบหมายงาน
ปฏิทินปฏิบัติราชการ สพม. 16
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การดำเนินการตามข้อร้องเรียน
หลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ข้อบังคับ สพม. 16 ว่าด้วยจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงาน
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
ประมวลจริยธรรม สพม. 16
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Knowledge Manangment Center
มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกกล่มสาระ เพือ ONET
ทิศทางการจัดการศึกษา
การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
จดหมายข่าว สพม. 16
แผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ศูนย์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้ดูแลระบบ
 

ค้นหาข้อมูล สพม. 16

  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

<< มีนาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

 

Œ กระทรวงศึกษาธิการ
Œ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Œ สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย
Œ หลักสูตรแกนกลาง 2551
Œ ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
Œ ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
Œ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ.
Œ บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด      

             

       

        

           
               

    

  

 

ประกาศตำแหน่งว่างรับย้าย สพม. 16

                                            

 ภาพกิจกรรม

   
 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ผู้บันทึก
เมื่อ5 / มี.ค. / 2561 : ( 55 / )

เผยแพร่ผลงานวิชาการของ นายเอกพล ดำรงจิรธนากร


ผู้บันทึก
เมื่อ28 / ก.พ. / 2561 : ( 59 / )

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายโชคชัย ชัยธรรมโชค โรงเรียนคูเต่าวิทยา


ผู้บันทึก
เมื่อ26 / ก.พ. / 2561 : ( 208 / )

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูพจนีย์ ทองปัญจา โรงเรียนรัตภูมิวิทยา


   
 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป .... 16 / มี.ค. / 2561 : ( 126 / )
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5 ประจำป .... 14 / มี.ค. / 2561 : ( 89 / )
ระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2561 .... 13 / มี.ค. / 2561 : ( 87 / )
ขอเชิญบุคลลากรเข้าร่วมโครงการ .... 9 / มี.ค. / 2561 : ( 186 / )
หลักฐานการโอนเงินวันที่ 8 มีนาคม 2561 .... 8 / มี.ค. / 2561 : ( 108 / )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เรื่ .... 7 / มี.ค. / 2561 : ( 233 / )
ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเ .... 5 / มี.ค. / 2561 : ( 149 / )
หลักฐานการโอนเงิน 2 มีนาคม 2561 .... 2 / มี.ค. / 2561 : ( 122 / )
หลักฐานการโอนเงินวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 .... 2 / มี.ค. / 2561 : ( 74 / )
รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โอ .... 28 / ก.พ. / 2561 : ( 100 / )
   
 หนังสือจาก สพฐ.
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง