[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


นายธนู นูนน้อย
ผอ.สพม. 16

ผู้บริหาร
บุคลากร สพม.16
แนวทางการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การมอบหมายงาน
ปฏิทินปฏิบัติราชการ สพม. 16
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การดำเนินการตามข้อร้องเรียน
หลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ข้อบังคับ สพม. 16 ว่าด้วยจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงาน
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
ประมวลจริยธรรม สพม. 16
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Knowledge Manangment Center
มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกกล่มสาระ เพือ ONET
ทิศทางการจัดการศึกษา
การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
จดหมายข่าว สพม. 16
แผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ศูนย์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้ดูแลระบบ
 

ค้นหาข้อมูล สพม. 16

  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

<< มกราคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

 

Œ กระทรวงศึกษาธิการ
Œ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Œ สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย
Œ หลักสูตรแกนกลาง 2551
Œ ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
Œ ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
Œ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ.
Œ บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด      

             

       

        

           
               

    

  

                                            

 ภาพกิจกรรม

   
 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ผู้บันทึก
เมื่อ30 / พ.ย. / 2560 : ( 62 / )

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560


ผู้บันทึก
เมื่อ30 / พ.ย. / 2560 : ( 45 / )

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560


ผู้บันทึก
เมื่อ18 / ต.ค. / 2560 : ( 131 / )

เผยแพร่ผลงานทางวิชาของ นายไพศาล แก้วขวัญศรี


   
 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม
ประกาศโรงเรียนนาทวีวิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเล .... 8 / ธ.ค. / 2560 : ( 66 / )
หลักฐานการโอนเงินวันที่ 4 ธันวาคม 2560 จำนวน 4 ฉบับ .... 7 / ธ.ค. / 2560 : ( 133 / )
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน ปีงบประมาณ 2561 .... 7 / ธ.ค. / 2560 : ( 55 / )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั .... 4 / ธ.ค. / 2560 : ( 136 / )
การประกาศรับบสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครา .... 4 / ธ.ค. / 2560 : ( 70 / )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรร .... 4 / ธ.ค. / 2560 : ( 157 / )
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแห .... 4 / ธ.ค. / 2560 : ( 82 / )
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว .... 4 / ธ.ค. / 2560 : ( 40 / )
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป .... 4 / ธ.ค. / 2560 : ( 65 / )
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครู .... 4 / ธ.ค. / 2560 : ( 42 / )
   
 หนังสือจาก สพฐ.
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง