[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


นายธนู นูนน้อย
ผอ.สพม. 16

ผู้บริหาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
การมอบหมายงาน
แนวทางการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา
ปฏิทินปฏิบัติราชการ สพม. 16
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
บุคลากร สพม.16
โครงสร้างการบริหาร
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประมวลจริยธรรม สพม. 16
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
การดำเนินการตามข้อร้องเรียน
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
Knowledge Manangment Center
มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกกล่มสาระ เพือ ONET
ทิศทางการจัดการศึกษา
การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
จดหมายข่าว สพม. 16
แผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ศูนย์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้ดูแลระบบ
 

ค้นหาข้อมูล สพม. 16

  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

<< เมษายน 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

 

Œ กระทรวงศึกษาธิการ
Œ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Œ สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย
Œ หลักสูตรแกนกลาง 2551
Œ ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
Œ ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
Œ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ.
Œ บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด      

             

       

                         

                                             

 ภาพกิจกรรม

   
 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ผู้บันทึก
เมื่อ15 / พ.ค. / 2560 : ( 154 / )

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายเสนอ ใหมจุ้ย ตาแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา


ผู้บันทึก
เมื่อ15 / พ.ค. / 2560 : ( 382 / )

PLC (Professional Learning Community)


ผู้บันทึก
เมื่อ11 / พ.ค. / 2560 : ( 140 / )

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ ว่าที่ ร.ต.หญิงรำไพพรรณ พงศาการณ์


   
 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม
หลักฐานการโอนเงิน โอนวันที่ 23 มิถุนายน 2560 .... 23 / มิ.ย. / 2560 : ( 37 / )
การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งสำนักงานเลขาธิ .... 22 / มิ.ย. / 2560 : ( 63 / )
หลักฐานการโอนเงิน โอนวันที่ 21 มิถุนายน 2560 .... 22 / มิ.ย. / 2560 : ( 60 / )
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่องการถวายผ้าพระกฐิน .... 22 / มิ.ย. / 2560 : ( 22 / )
หลักฐานการโอนเงิน วันที่ 16 มิถุนายน 2560 จำนวน 2 ฉบับ .... 19 / มิ.ย. / 2560 : ( 101 / )
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและขอความอนุเคราะห์ปร .... 16 / มิ.ย. / 2560 : ( 83 / )
โครงการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ฯ .... 16 / มิ.ย. / 2560 : ( 127 / )
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการและขอความอนุเคราะห์แระชาส .... 15 / มิ.ย. / 2560 : ( 109 / )
หลักฐานการโอนเงิน โอนวันที่ 13 มิถุนายน 2560 จำนวน 2 ฉ .... 14 / มิ.ย. / 2560 : ( 142 / )
หลักฐานการโอนเงิน วันที่ 9 มิถุนายน 2560 จำนวน 2 ฉบับ .... 13 / มิ.ย. / 2560 : ( 146 / )
   
 หนังสือจาก สพฐ.
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง