[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1ผู้เขียน :
8 / ม.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนายสวัสดิ์ สวาหลัง
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนายสวัสดิ์ สวาหลัง ครูโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
5 / ม.ค. / 2560
พระราชดำรัส พระบรมราโชวาทฯเกี่ยวกับครู
พระราชดำรัส พระบรมราโชวาทฯเกี่ยวกับครู อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
5 / ม.ค. / 2560
พระราชดำรัส/พระบรมราโชวาทด้านความซื่อสัตย์สุจริต
พระราชดำรัส/พระบรมราโชวาทด้านความซื่อสัตย์สุจริต อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
6 / ธ.ค. / 2559
รับสมัครนักเรียนจากทุกจังหวัด เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.1 โครงการ Education Hub ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล รับสมัครนักเรียนจากทุกจังหวัด เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.1 โครงการ Education Hub ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
1 / ธ.ค. / 2559
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
1 / ธ.ค. / 2559
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนจุฬากรณราชวิทยาลัย สตูล
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนจุฬากรณราชวิทยาลัย สตูล อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
18 / พ.ย. / 2559
สพม.16 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) หรือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นแทนตำแหน่งว่าง
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) หรือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นแทนตำแหน่งว่าง อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
18 / พ.ย. / 2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
18 / พ.ย. / 2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
28 / ต.ค. / 2559
การกำหนดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายฯ (สายงานการสอน)
การกำหนดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายฯ (สายงานการสอน) อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
25 / ต.ค. / 2559
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
20 / ต.ค. / 2559
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูเอกวิทย์ สาโส๊ะ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูเอกวิทย์ สาโส๊ะ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
19 / ต.ค. / 2559
การอบรมให้ความรู้อัพโหลดข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์
การอบรมให้ความรู้อัพโหลดข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
19 / ต.ค. / 2559
โครงการอบรม
โครงการอบรม อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
19 / ต.ค. / 2559
เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เรื่อง \\\"การอัพโหลดข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของโรงเรียนสามบ่อวิทยา\\\"
เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เรื่อง \\\"การอัพโหลดข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของโรงเรียนสามบ่อวิทยาและสพม.16\\\" อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
18 / ต.ค. / 2559
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา “สวดธัมมจักกับปปวัตตนสูตร”
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา “สวดธัมมจักกับปปวัตตนสูตร” อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
13 / ต.ค. / 2559
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand English Online Contest by EOL System ครั้งที่ 2
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand English Online Contest by EOL System ครั้งที่ 2 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
13 / ต.ค. / 2559
ประชาสัมพันธ์การประกวดชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์การประกวดชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2559 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
28 / ก.ย. / 2559
คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
15 / ก.ย. / 2559
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายไพฑูรย์ พิทักษ์ปัทมกร
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายไพฑูรย์ พิทักษ์ปัทมกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง