[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1ผู้เขียน :
22 / ธ.ค. / 2557
เชิญชมหนังสือสั้นของนักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
หนังสั้นจากนักเรียนกลุ่ม Teddy Production มาอีกแล้วน่ะครับ เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า \\\"The Conscious จิตสำนึกที่ถูกลืมเลือน\\\" อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
20 / ธ.ค. / 2557
รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค โครงการชีววิถีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค โครงการชีววิถีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. ภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้เพื่อโลกที่ยั่งยืน อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
20 / ธ.ค. / 2557
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558
งานสภานักเรียนโรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
16 / ธ.ค. / 2557
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
15 / ธ.ค. / 2557
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
4 / ธ.ค. / 2557
จัดพิธีลงนามถวายพระพร เทิดพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช
โรงเรียนจะนะวิทยา ได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพร และเทิดพระเกียรติ ในวัน 5 ธันวามหาราช อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
1 / ธ.ค. / 2557
เดินรณรงค์วันเอดส์โลก
โรงเรียนจะนะวิทยานำนักเรียนร่วเดินรณรงค์วันเอดส์โลกเพื่อให้ทุกคนระวัง ป้องกันโรคเอดส์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
1 / ธ.ค. / 2557
เดินรณรงค์วันเอดส์โลก
โรงเรียนจะนะวิทยานำนักเรียนร่วเดินรณรงค์วันเอดส์โลกเพื่อให้ทุกคนระวัง ป้องกันโรคเอดส์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
28 / พ.ย. / 2557
โรงไฟฟ้าจะนะมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจะนะวิทยา
นายกรีฑา ปัญญาพานิช และนายนิคม ชวพงษ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจะนะวิทยา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
26 / พ.ย. / 2557
โรงเรียนจะนะวิทยาจัดพิธีถวายราชสดุดี
โรงเรียนจะนะวิทยาได้จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
21 / พ.ย. / 2557
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
21 / พ.ย. / 2557
โรงไฟฟ้าจะนะมอบทุนการศึกษา
โรงไฟฟ้าจะนะ ได้มามอบทุนการศึกษากับนักเรียนโรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จำนวน 3 ทุนๆละ 3,000 บาท อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
21 / พ.ย. / 2557
โครงการครู 5 นาที
สถานีตำรวจภูธรควนมีดได้จัดทำโครงการครู 5 นาที โดยได้มาให้ความรู้ต่างๆ ตามโอกาส อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
10 / พ.ย. / 2557
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ร.ร.จ.ภ.สตูล ตัวแทนภาคใต้ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับ ม.ปลาย ระดับประเทศ เรื่อง เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
5 / พ.ย. / 2557
บรรยาการการเลือกตั้ง ตัวแทนข้าราชการครู
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคมได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน อก.คศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
5 / พ.ย. / 2557
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนสทิงพระวิทยา
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนสทิงพระวิทยา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / พ.ย. / 2557
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนคลองแดนวิทยา
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนคลองแดนวิทยาที่ได้รับรางวัล Special Award ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (หมวกกันน็อคเตือนรัดคาง) อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
1 / พ.ย. / 2557
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคมรับมอบเงินจำนวน 20,000 บาท
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคมรับมอบเงินจำนวน 20,000 บาท จากโรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
1 / พ.ย. / 2557
ขอบคุณอบต.จะโหนง
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคมขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง ในการให้ความอนุเคราะห์ตัดหย้าสนามฟุตบอล อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
20 / ต.ค. / 2557
สรุปผลการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2557
สรุปผลการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ส่วนที่ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ถ.สะเดา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074 314522-3 โทรสาร 074 314524
ส่วนที่ 2(กลุ่มนิเทศน์ฯ) ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง, ดูแลระบบโดย อธิพงศ์ คงยะฤทธิ์ :darffy1980(แอท)hotmail.com