[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1ผู้เขียน :
21 / พ.ย. / 2558
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
2 / พ.ย. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายอรรถพร สารานพกุล เรื่อง การใช้ข้อมูท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
การสร้างหนังสือสารคดีท้องถิ่น ชุด “ท่องแดนสโตย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
30 / ต.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางอุษา วาทีรักษ์ ครูโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนจริง โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
15 / ต.ค. / 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (บริการทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (บริการทั่วไป) อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
15 / ต.ค. / 2558
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
13 / ต.ค. / 2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(บริการทั่วไป)
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(บริการทั่วไป) อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
9 / ต.ค. / 2558
เผยแพร่รายงานการประเมินโครงการส่งเสริม ICT สู่การเรียนรู้ ของครูสุจินต์ ชาวสวน
เผยแพร่รายงานการประเมินโครงการส่งเสริม ICT สู่การเรียนรู้ ของครูสุจินต์ ชาวสวน อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
9 / ต.ค. / 2558
เผยแพร่การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของครูสุจินต์ ชาวสวน
เผยแพร่การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของครูสุจินต์ ชาวสวน อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
8 / ต.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางอุบลรัตน์ บุญชู
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางอุบลรัตน์ บุญชู เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยเทคนิค K-W-D-L อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / ต.ค. / 2558
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ด้วย โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(บริการทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) สามารถดาวน์โหลดรายเอียดได้ ตามลิ้งค์นี้ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
30 / ก.ย. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูรานี สาโส๊ะ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูรานี สาโส๊ะ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
23 / ก.ย. / 2558
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสันนิสา สมัยอยู่
บทคัดย่อ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
23 / ก.ย. / 2558
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูหอพัก (ชาย)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูหอพัก (ชาย) อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
15 / ก.ย. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสวัสดิ์ ทองหยู
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสวัสดิ์ ทองหยู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
15 / ก.ย. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางนงลักษณ์ แก้วสุวรรณ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางนงลักษณ์ แก้วสุวรรณ์ ครูโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
25 / ส.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานวิชาการครูอาธิศักดิ์ แกสมาน
เผยแพร่ผลงานวิชาการครูอาธิศักดิ์ แกสมาน อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
17 / ส.ค. / 2558
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ทางเว็บไซต์ www.tbrschool.ac.th อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
11 / ส.ค. / 2558
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์จัดกิจกรรมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
10 / ส.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางสาวณิชกานต์ พฤษศรี ครูโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี (วิชางานบ้าน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / ส.ค. / 2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education by LEGO Education
การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education by LEGO Education อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง