[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1ผู้เขียน :
26 / เม.ย. / 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
20 / เม.ย. / 2559
เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (เมษายน 2559)
คำสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (เมษายน 2559) สพม.เขต 16 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
18 / เม.ย. / 2559
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมขับเคลื่อนนโยบาย\\\"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้\\\" รุ่นที่ 2
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมขับเคลื่อนนโยบาย\\\"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้\\\" รุ่นที่ 2 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
18 / เม.ย. / 2559
ประกาศผลการจัดหาที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการจัดหาที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
12 / เม.ย. / 2559
โรงเรียนที่ยังมีที่นั่งว่าง เข้าเรียน ม1 และ ม.4
โรงเรียนที่ยังมีที่นั่งว่าง เข้าเรียน ม1 และ ม.4 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
12 / เม.ย. / 2559
รายละเอียดการยื่นความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จัดหาที่เรียนให้
รายละเอียดการยื่นความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จัดหาที่เรียนให้ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
8 / เม.ย. / 2559
ขอแสดงความชื่้นชมและยินดี
ขอแสดงความชื่้นชมและยินดี อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
7 / เม.ย. / 2559
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สตูล อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
7 / เม.ย. / 2559
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยที่นักเรียนได้คะแนนสอบ O-Net 100 คะแนนเต็ม อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
5 / เม.ย. / 2559
คู่มือการบริหารงานบุคคล ของ กศจ.
คู่มือการบริหารงานบุคคล ของ กศจ. อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
5 / เม.ย. / 2559
กรอบแบบสำรวจการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
แบบสำรวจการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
23 / มี.ค. / 2559
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลรายงานจุดเน้น คุณภาพผู้เรียน ทางระบบออนไลน์
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลรายงานจุดเน้น คุณภาพผู้เรียน ทางระบบออนไลน์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
21 / มี.ค. / 2559
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้น
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นในการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 รอบที่ 1 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
21 / มี.ค. / 2559
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรผู้ฝึกสอนและบุคลากรการศึกษาด้านพลานามัย เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรผู้ฝึกสอนและบุคลากรการศึกษาด้านพลานามัย เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
15 / มี.ค. / 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษและในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษและในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
9 / มี.ค. / 2559
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปี 2559
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปี 2559 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
2 / มี.ค. / 2559
แนวปฏิบัติการยื่นคะแนน O-Net
แนวปฏิบัติการยื่นคะแนน O-Net อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
15 / ก.พ. / 2559
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
12 / ก.พ. / 2559
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 รอบแรก
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 รอบแรก อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
10 / ก.พ. / 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตา เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตา เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง