[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1ผู้เขียน :
10 / ก.พ. / 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตา เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตา เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
5 / ก.พ. / 2559
รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
5 / ก.พ. / 2559
รับสมัครสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
รับสมัครสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / ก.พ. / 2559
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
29 / ม.ค. / 2559
เผยแพร่ผลงานวิชาการครูพัชรินทร์ จันทร์งาม โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ แบบฝึก Smart Reading ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
25 / ม.ค. / 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
14 / ม.ค. / 2559
เผยแพร่ผลงานวิชาการครูวาสนา พูลศรี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
14 / ม.ค. / 2559
เผยแพร่ผลงานวิชาการครูยุทธนา ชมเชย โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
10 / ม.ค. / 2559
เผยแพร่ผลงานวิชาการครูฉันทนา พรหมรักษ์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
นางสาวฉันทนา พรหมรักษ์ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
6 / ม.ค. / 2559
เผยแพร่ผลงานวิชาการครูรัชฎา ทองนาวา
เผยแพร่ผลงานวิชาการครูรัชฎา ทองนาวา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
24 / ธ.ค. / 2558
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราสอนวิชาภาษาจีน
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาจีน อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
15 / ธ.ค. / 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงรษฎร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงรษฎร์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
11 / ธ.ค. / 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
9 / ธ.ค. / 2558
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
9 / ธ.ค. / 2558
รองเลขาธิการ กพฐ. นายพะโยม ชิณวงศ์ เยี่ยมชมงานงานศิลปหัตถกรรม
วันที่ 9 ธันวาคม 2558 รองเลขาธิการ กพฐ. นายพะโยม ชิณวงศ์ ได้เยี่ยมชมงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใตั ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
5 / ธ.ค. / 2558
เผยแพร่เกมรวมมิตรพิชิตยุงลาย
เผยแพร่เกมรวมมิตรพิชิตยุงลาย อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
30 / พ.ย. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางกรรณิกา รัตนะพงค์ เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการเรียน สื่อ/วีดิทัศน์ การขับร้องเพลงไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
21 / พ.ย. / 2558
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
2 / พ.ย. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายอรรถพร สารานพกุล เรื่อง การใช้ข้อมูท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
การสร้างหนังสือสารคดีท้องถิ่น ชุด “ท่องแดนสโตย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
30 / ต.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางอุษา วาทีรักษ์ ครูโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนจริง โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง