[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1ผู้เขียน :
15 / ก.ย. / 2559
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายไพฑูรย์ พิทักษ์ปัทมกร
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายไพฑูรย์ พิทักษ์ปัทมกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
8 / ก.ย. / 2559
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบมีส่วนร่วม รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 รหัส ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบมีส่วนร่วม หน่วย เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 รหัส ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
31 / ส.ค. / 2559
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางกชมน สำกำปัง ครูโรงเรียนรัตภูมิวิทยา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางกชมน สำกำปัง ครูโรงเรียนรัตภูมิวิทยา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
30 / ส.ค. / 2559
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
7 / ก.ค. / 2559
ระเบียบการแข่งขันการอ่านฟังเสียง ครั้งที่ 45 ปี 2559 
ระเบียบการแข่งขันการอ่านฟังเสียง ครั้งที่ 45 ปี 2559 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
28 / มิ.ย. / 2559
การประกวดคัดเลือกผลงานด้านการนิเทศการศึกษา ระดับภาคใต้ ประจำปี 2559
การประกวดคัดเลือกผลงานด้านการนิเทศการศึกษา ระดับภาคใต้ ประจำปี 2559 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
22 / มิ.ย. / 2559
สิ่งที่แนบ...การคัดเลือกครูเลื่อนวิทยฐานะ กรณี เกษียณ 2559
สิ่งที่แนบ...04246/3444 21 มิ.ย. 2559 (จาก My Office)การคัดเลือกครูเลื่อนวิทยฐานะ กรณี เกษียณ 2559 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
21 / มิ.ย. / 2559
การเรียนสดกับอาจารย์ผู้สอนของโครงการ \"การเรียนการสอนออนไลน์ Myschool@PSU\\\" ประจำปี 2559
การเรียนสดกับอาจารย์ผู้สอนของโครงการ \"การเรียนการสอนออนไลน์ Myschool@PSU\" ประจำปี 2559 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
21 / มิ.ย. / 2559
ประกาศรายชื่อและผลงานนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศรายชื่อและผลงานนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
21 / มิ.ย. / 2559
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจรวดขวดน้ำ มหาวชิราวุธ ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจรวดบวดน้ำ มหาวชิราวุธ ครั้งที่ 2 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
26 / เม.ย. / 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
20 / เม.ย. / 2559
เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (เมษายน 2559)
คำสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (เมษายน 2559) สพม.เขต 16 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
18 / เม.ย. / 2559
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมขับเคลื่อนนโยบาย\\\"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้\\\" รุ่นที่ 2
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมขับเคลื่อนนโยบาย\\\"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้\\\" รุ่นที่ 2 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
18 / เม.ย. / 2559
ประกาศผลการจัดหาที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการจัดหาที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
12 / เม.ย. / 2559
โรงเรียนที่ยังมีที่นั่งว่าง เข้าเรียน ม1 และ ม.4
โรงเรียนที่ยังมีที่นั่งว่าง เข้าเรียน ม1 และ ม.4 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
12 / เม.ย. / 2559
รายละเอียดการยื่นความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จัดหาที่เรียนให้
รายละเอียดการยื่นความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จัดหาที่เรียนให้ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
8 / เม.ย. / 2559
ขอแสดงความชื่้นชมและยินดี
ขอแสดงความชื่้นชมและยินดี อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
7 / เม.ย. / 2559
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สตูล อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
7 / เม.ย. / 2559
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยที่นักเรียนได้คะแนนสอบ O-Net 100 คะแนนเต็ม อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
5 / เม.ย. / 2559
คู่มือการบริหารงานบุคคล ของ กศจ.
คู่มือการบริหารงานบุคคล ของ กศจ. อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง