[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
21 / ส.ค. / 2557
จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 เดือนสิงหาคม 2557
จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 เดือนสิงหาคม 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
18 / ส.ค. / 2557
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 เดือนมิถุนายน 2557
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 เดือนมิถุนายน 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
27 / พ.ค. / 2557
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
23 / พ.ค. / 2557
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
23 / พ.ค. / 2557
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
21 / พ.ค. / 2557
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2557
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
20 / พ.ค. / 2557
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2557
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
8 / พ.ค. / 2557
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ปี 2556 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
8 / พ.ค. / 2557
ตัวอย่างเอกสารแนบการปรับอัตราเงินเดือน ว 21
ตัวอย่างเอกสารแนบการปรับอัตราเงินเดือน ว 21 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
29 / เม.ย. / 2557
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน 2557
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
3 / เม.ย. / 2557
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยที่นักเรียน ม. 6 ทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยที่นักเรียน ม. 6 ทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
31 / มี.ค. / 2557
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ที่นักเรียนทำข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ได้ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ที่นักเรียนทำข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ได้ 100 คะแนนเต็ม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
24 / มี.ค. / 2557
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
11 / มี.ค. / 2557
ผลการประชุมองค์กรหลัก ศธ. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557
ผลการประชุมองค์กรหลัก ศธ. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
11 / มี.ค. / 2557
มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา(เพิ่มเติม) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
11 / มี.ค. / 2557
ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2557 (4 มีนาคม 2557)
ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2557 (4 มีนาคม 2557) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
1 / ก.พ. / 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักเรียนโควต้าจังหวัด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
14 / ม.ค. / 2557
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับโรงเรียนรัตภูมิวิทยาและโรงเรียนควนโดนวิทยา
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น \\\"โลกใสในจอสวย\\\" ประจำปีการศึกษา 2556 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
13 / ม.ค. / 2557
การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
4 / ธ.ค. / 2556
คุรุสภาเปลี่ยนสถานที่ลงทะเบียนและซักซ้อมการเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส
คุรุสภาเปลี่ยนสถานที่ลงทะเบียนและซักซ้อมการเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ส่วนที่ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ถ.สะเดา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074 314522-3 โทรสาร 074 314524
ส่วนที่ 2(กลุ่มนิเทศน์ฯ) ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง, ดูแลระบบโดย อธิพงศ์ คงยะฤทธิ์ :darffy1980(แอท)hotmail.com