[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1ผู้เขียน : พิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
3 / เม.ย. / 2557
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยที่นักเรียน ม. 6 ทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยที่นักเรียน ม. 6 ทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : พิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
31 / มี.ค. / 2557
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ที่นักเรียนทำข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ได้ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ที่นักเรียนทำข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ได้ 100 คะแนนเต็ม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : พิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
24 / มี.ค. / 2557
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : พิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
11 / มี.ค. / 2557
ผลการประชุมองค์กรหลัก ศธ. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557
ผลการประชุมองค์กรหลัก ศธ. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : พิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
11 / มี.ค. / 2557
มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา(เพิ่มเติม) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : พิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
11 / มี.ค. / 2557
ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2557 (4 มีนาคม 2557)
ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2557 (4 มีนาคม 2557) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : พิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
1 / ก.พ. / 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักเรียนโควต้าจังหวัด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : พิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
14 / ม.ค. / 2557
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับโรงเรียนรัตภูมิวิทยาและโรงเรียนควนโดนวิทยา
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น \\\"โลกใสในจอสวย\\\" ประจำปีการศึกษา 2556 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : พิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
13 / ม.ค. / 2557
การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : พิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
4 / ธ.ค. / 2556
คุรุสภาเปลี่ยนสถานที่ลงทะเบียนและซักซ้อมการเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส
คุรุสภาเปลี่ยนสถานที่ลงทะเบียนและซักซ้อมการเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส อ่านต่อ...
ผู้เขียน : พิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
1 / ธ.ค. / 2556
ผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556... อ่านต่อ...
ผู้เขียน : พิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
19 / พ.ย. / 2556
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ที่ นายฐนกร สองเมืองหนู รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อ่านต่อ...
ผู้เขียน : พิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
6 / พ.ย. / 2556
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ปี 2556 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายทวีรัตน์ เทพนะ
24 / ต.ค. / 2556
แผนผังจัดห้องสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2
แผนผังจัดห้องสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : พิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
17 / ต.ค. / 2556
คู่มือการปรับระดับชั้นงาน/การเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ
คู่มือการปรับระดับชั้นงาน/การเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : พิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
9 / ต.ค. / 2556
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ที่ได้รับรางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท ( เงินห้าหมื่นบาทถ้วน) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายทวีรัตน์ เทพนะ
27 / ก.ย. / 2556
โรงเรียนกำแพงวิทยา ที่ได้รับเหรียญทองหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ 2556 จากคุรุสภา ผลงาน โมเดลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
โรงเรียนกำแพงวิทยา ที่ได้รับเหรียญทองหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ 2556 จากคุรุสภา ผลงาน โมเดลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : พิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
6 / ก.ย. / 2556
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ที่นักเรียนได้รับรางวีัล ระดับภาค อ่านต่อ...
ผู้เขียน : พิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
4 / ก.ย. / 2556
สถานที่การจัดการแข่งขัน - กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย - กลุ่มสาระงานงานอาชีพและเทคโนโลยี - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สถานที่การจัดการแข่งขัน - กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย - กลุ่มสาระงานงานอาชีพและเทคโนโลยี - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : พิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง
26 / ส.ค. / 2556
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับโรงเรียนทับช้างวิทยาคม
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับโรงเรียนทับช้างวิทยาคม ที่ได้รับโล่จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์กรมหาชน) อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ส่วนที่ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ถ.สะเดา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074 314522-3 โทรสาร 074 314524
ส่วนที่ 2(กลุ่มนิเทศน์ฯ) ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง, ดูแลระบบโดย อธิพงศ์ คงยะฤทธิ์ :darffy1980(แอท)hotmail.com