[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1ผู้เขียน :
29 / ส.ค. / 2558
ประกาศโรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง ครูผู้สอน) อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
25 / ส.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานวิชาการครูอาธิศักดิ์ แกสมาน
เผยแพร่ผลงานวิชาการครูอาธิศักดิ์ แกสมาน อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
24 / ส.ค. / 2558
ประกาศโรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
17 / ส.ค. / 2558
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ทางเว็บไซต์ www.tbrschool.ac.th อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
11 / ส.ค. / 2558
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์จัดกิจกรรมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
10 / ส.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางสาวณิชกานต์ พฤษศรี ครูโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี (วิชางานบ้าน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / ส.ค. / 2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education by LEGO Education
การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education by LEGO Education อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / ส.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายอุดม สุขมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / ส.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางจิราพร ทองซ้วน ครูโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนเสริมทักษะการร้อยมาลัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
14 / ก.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสุภาพ ยะพงศ์ ผู้ือำนวยการโรงเรียนคูเต่าวิทยา
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน โดยใช้กระบวนการวิถีพุทธ โรงเรียนคูเต่าวิทยา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
7 / ก.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายประกอบ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ “PRAKOB MODEL” โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556-2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / มิ.ย. / 2558
ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง วิชาชีววิทยา 3 ว32243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง วิชาชีววิทยา 3 ว32243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
29 / พ.ค. / 2558
ชมพิธีเปิดค่าย ASEAN Youth Junior รุ่น 2 ภาคตะวันตกและภาคใต้
พิธีเปิดค่าย ASEAN Youth Junior รุ่น 2 ภาคตะวันตกและภาคใต้ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
28 / พ.ค. / 2558
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคมทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคมได้จัดทำบุณโรงเรียนเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
26 / พ.ค. / 2558
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดการฝึกอบรม ASEAN Youth Junior รุ่นที่ 2ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 19.00 น.
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดการฝึกอบรม ASEAN Youth Junior รุ่นที่ 2ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 19.00 น. อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
18 / พ.ค. / 2558
ซ้อมแผนปฏิบัติการทุ่งยางแดงโมเดล ณ โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคมเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมแผนทุ่งยางแดงโมเดล อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
16 / เม.ย. / 2558
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนคลองแดนวิทยา
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนคลองแดนวิทยา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
10 / เม.ย. / 2558
สพม.16 ประกาศจัดสรรที่เรียนรอบสอง
สพม.16 ประกาศจัดสรรที่เรียนรอบสอง อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
23 / มี.ค. / 2558
แบบสำรวจการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558
แบบสำรวจการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
18 / มี.ค. / 2558
สมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา
สมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง