[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : การดาวน์โหลดหนังสือเสียงระบบเดซี่
ผู้เขียน :
ศุกร์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เข้าชม : 31


การดาวน์โหลดหนังสือเสียงระบบเดซี่  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและทางการเรียนรู้  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  gtech.obec.go.th/daisy/ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      การดาวน์โหลดหนังสือเสียงระบบเดซี่ 9 / ก.พ. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการครูวาสนา พูลศรี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 14 / ธ.ค. / 2560
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูกาญจน์จุรี หมีดหรน 11 / ธ.ค. / 2560
      ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 30 / พ.ย. / 2560
      ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 30 / พ.ย. / 2560


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง