[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : การดาวน์โหลดหนังสือเสียงระบบเดซี่
ผู้เขียน :
ศุกร์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เข้าชม : 110


การดาวน์โหลดหนังสือเสียงระบบเดซี่  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและทางการเรียนรู้  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  gtech.obec.go.th/daisy/ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายอนันต์ หวันอาหลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 21 / พ.ค. / 2561
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายอุดม หมัดอาด้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับช้างวิทยาคม 15 / พ.ค. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายอาธิศักดิ์ แกสมาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ 11 / พ.ค. / 2561
      รายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 17 / เม.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสุภาพ เจริญผล 10 / เม.ย. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง