[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : เรียนเชิญครู ลงทะเบียนคูปองครู รอบ 2 15-22 มิ.ย. 2561
ผู้เขียน :
พุธ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 77


 

เรียนเชิญครูผู้สนใจ
ลงทะเบียนคูปองครู รอบ 2 
วันที่ 15-22 มิ.ย. 2561
http://training.obec.go.th

 

แนะนำหลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
------------------------------------------------------------------------
รหัสหลักสูตร 612101013 ระดับชั้นประถมศึกษา

รหัสหลักสูตร 613101021 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่อบรม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ตัวอย่างเว็บผู้เข้าอบรมปีที่ผ่านมา
http://www.krupee.com/
http://www.kruree.com/
http://krunatda.in.th/

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      เรียนเชิญครู ลงทะเบียนคูปองครู รอบ 2 15-22 มิ.ย. 2561 13 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายเด็จ ศรีทอง ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 11 / มิ.ย. / 2561
      OBEC-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018 ชิงแชมป์ภาคใต้ 7 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางสาวสุคนธ์ กำเหนิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสทิงพระวิทยา 31 / พ.ค. / 2561
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายวัฒนะ สองเมือง ครู ชำนาญการ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 31 / พ.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง