[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : เผยแพร่ผลงานนักเรียนพระราชทานโรงเรียนระโนดวิทยา
ผู้เขียน :
จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 290


แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ
นายณรงค์ชัย แสงอัคคี 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา
แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง ใช้ประกอบการฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง ให้กับผู้ฝึกทักษะโรงเรียนระโนดวิทยาและกลุ่มผู้ฝึกทักษะต่างสถาบันที่สนใจ แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพฉบับนี้ ประกอบด้วยคำชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบก่อนเรียนพร้อมเฉลย สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ใบความรู้และกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาพร้อมเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมเฉลย ทั้งนี้ผู้ฝึกทักษะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยแต่ละกิจกรรมจะมีเนื้อหาและคำถามให้ผู้ฝึกทักษะฝึกฝนเริ่มจากง่ายแล้วเพิ่มความเข้มข้นขึ้นตามลำดับ ซึ่งผู้ฝึกสามารถทราบผลทันทีที่การเรียนรู้สิ้นสุดในแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้จากการทดลองใช้แบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ พบว่าผู้ฝึกทักษะให้ความสนใจ สนุกกับบทเรียน มีความเข้าใจสามารถตอบคำถามในแต่ละกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง โดยแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพมีทั้งหมด ๓ เล่ม ดังนี้
เล่มที่ ๑ ฉันทลักษณ์ร้อยกรองกานท์
เล่มที่ ๒ เลิศโวหารคำลุ่มลึก
เล่มที่ ๓ เขียนแบบฝึกคำประพันธ์
ชุดการฝึกช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนที่สนใจ ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ เข้าใจได้ชัดเจนขึ้น เป็นแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการฝึกนักเรียนเพื่อส่งแข่งขันประกวดการแต่งบทร้อยกรองให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำแบบฝึกได้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนที่สนใจสามารถฝึกแต่งกลอนได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร 18 / มี.ค. / 2562
      เผยแพร่ผลงานนักเรียนพระราชทานโรงเรียนระโนดวิทยา 21 / ม.ค. / 2562
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายเด็จ ศรีทอง ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 26 / ต.ค. / 2561
      ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 27 / ส.ค. / 2561
      แถลงข่าว Obec Sponsor 2018 ภาคใต้ ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 9 / ก.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง