[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 

ปีงบประมาณ 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบปกติ ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบกระตุ่นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2558
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียน ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง 
***บันทึกเสนอมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง
***ประกาศมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง