[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


      กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 

แนวทางการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา
มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกกล่มสาระ เพือ ONET
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนรายงานการนิเทศ ครั้งที่ 1/2561
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ปี  2562


 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง