[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


      การดำเนินการตามข้อร้องเรียน
 

การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2559
รายงานสรุปการดำเนินการตามข้อร้องเรียนปีงบประมาณ 2559

รายงานสรุปการดำเนินการตามข้อร้องเรียนปีงบประมาณ 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง