[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


      คู่มือการปฏิบัติงาน
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน

1. คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

2.คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

3.คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

4.คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

5.คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

6.คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

7. คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง