[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


      แผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 

แผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 <download>

แผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 <download>

แผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 <download>

แผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 <download>

แผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 <download>

จุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558<download>

จุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559<download>

แผนพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 <download>

แผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 <download>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง