[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


      กลุ่มงานวินัยและนิติการ
 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การดำเนินการตามข้อร้องเรียน
เจตจำนงในการบริหาร
ข้อบังคับ สพม.16 ว่าด้วย จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงาน
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
มาตรการป้องกันการรับสินบน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง