[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
19 / เม.ย. / 2562
หลักฐานการโอนเงินวันที่ 18 เมษายน 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
11 / เม.ย. / 2562
หลักฐานการโอนเงินวันที่ 11 เมษายน 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
11 / เม.ย. / 2562
หลักฐานการโอนเงินวันที่ 5 เมษายน 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
11 / เม.ย. / 2562
หลักฐานการโอนเงินวันที่ 1 เมษายน 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
11 / เม.ย. / 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนประจำงวด 6 ประจำปี 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 / เม.ย. / 2562
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3 / เม.ย. / 2562
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมอบรม
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3 / เม.ย. / 2562
โครงการ อบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ (Robot) วิชา วิทยาการคำนวณ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
2 / เม.ย. / 2562
รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2562 โอนเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
2 / เม.ย. / 2562
หลักฐานการโอนเงินวันที่ 27 มีนาคม 2562 จำนวน 2 ฉบับ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
27 / มี.ค. / 2562
รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2562 โอนเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
27 / มี.ค. / 2562
รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
25 / มี.ค. / 2562
หลักฐานการโอนเงินวันที่ 21 มีนาคม 2562 จำนวน 2 รายการ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
25 / มี.ค. / 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการเรียนรู้ด้วย นวัตกรรมหุ่นยนต์สำหรับครู
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
25 / มี.ค. / 2562
การประกวดเขียนรียงความประจำเดือนเมษายน หัวข้อ วันครอบครัว
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 / มี.ค. / 2562
ประกาศย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ตามคำร้องขอของตัวเอง) ปี พ.ศ.2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1
อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
20 / มี.ค. / 2562
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
20 / มี.ค. / 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูวิชาวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
19 / มี.ค. / 2562
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2562 ด้วยระบบ EOL Online System
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
19 / มี.ค. / 2562
หลักฐานการโอนเงินวันที่ 18 มีนาคม 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/173 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง