[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
23 / มิ.ย. / 2560
หลักฐานการโอนเงิน โอนวันที่ 23 มิถุนายน 2560
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
22 / มิ.ย. / 2560
การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
22 / มิ.ย. / 2560
หลักฐานการโอนเงิน โอนวันที่ 21 มิถุนายน 2560
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
22 / มิ.ย. / 2560
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่องการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
19 / มิ.ย. / 2560
หลักฐานการโอนเงิน วันที่ 16 มิถุนายน 2560 จำนวน 2 ฉบับ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 / มิ.ย. / 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 / มิ.ย. / 2560
โครงการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ฯ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 / มิ.ย. / 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการและขอความอนุเคราะห์แระชาสัมพันธ์
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
14 / มิ.ย. / 2560
หลักฐานการโอนเงิน โอนวันที่ 13 มิถุนายน 2560 จำนวน 2 ฉบับ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
13 / มิ.ย. / 2560
หลักฐานการโอนเงิน วันที่ 9 มิถุนายน 2560 จำนวน 2 ฉบับ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
8 / มิ.ย. / 2560
โครงการอบรมพัฒนาครูฯ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
8 / มิ.ย. / 2560
แจ้งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
8 / มิ.ย. / 2560
หลักฐานการโอนเงิน โอนวันที่ 7 มิถุนายน 2560
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
5 / มิ.ย. / 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล)
อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
5 / มิ.ย. / 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา)
อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
1 / มิ.ย. / 2560
หลักฐานการโอนเงิน โอนวันที่ 1 มิถุนายน 2560
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
1 / มิ.ย. / 2560
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล
อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1 / มิ.ย. / 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนนาทวีวิทยาคม)
อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 3 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
1 / มิ.ย. / 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
1 / มิ.ย. / 2560
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดในโครงการศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 15 ประจำปีพุทธศักราช 2560
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/132 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง