[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง : รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

 

-กศจ.สงขลา ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.61 อนุมัติย้ายข้าราชการครู ให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ในจังหวัดสงขลา จำนวน 24 ราย

-กศจ.สตูล ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 15 พ.ค.61 อนุมัติย้ายข้าราชการครู (ต่อเนื่อง) จำนวน 1 ราย

 

-ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้-

 ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐ แฮร์ริ่ง
หน่วยงาน :
อังคาร ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 3266


กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำน 14 / ม.ค. / 2562
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิ์การใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษชของบุคลากรภายในองค์กร 14 / ม.ค. / 2562
      ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร \"การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ\" รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 10 10 / ม.ค. / 2562
      ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร \"เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณ ตามหลักกฎหมาย ระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561\" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 10 / ม.ค. / 2562
      ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร \"กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัศดุภาครั 10 / ม.ค. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง