[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง : ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) หรือรับโอนข้าราชการอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่่ว่าง

ผู้เขียน : สุชาดา เพ็ชรจำรัส
อังคาร ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 525


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) หรือรับโอนข้าราชการอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่่ว่าง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 อันดับล่าสุด

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา 24 / พ.ค. / 2561
      ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร \"กลยุทธฺ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง\" รุ่นที่ 1 - รุ่นที 21 / พ.ค. / 2561
      ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร \"การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ\" รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 6 21 / พ.ค. / 2561
      ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร \"การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน\" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 21 / พ.ค. / 2561
      ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร \"การปฏิบัติงานการเงิน บัญชีของกองทุน เมื่อ พ.ร.บ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฏหมายที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ\" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 21 / พ.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง