[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง : โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖0

ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐ แฮร์ริ่ง
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 130


ด้วย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ( มหาชน) ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัด “โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖0” ภายใต้แนวคิด “บรูณาการองค์ความรู้ สู่การยกระดับนวัตกรรมทางศึกษา” โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยสถานศึกษา ผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษา จากสถานศึกษา อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และรองคณบดี จากสถาบันอุดมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๑, 000 คน กำหนดการจัดโครงการฯ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๓0 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖0 เวลา 0๘.00-๑๕.๔๕ น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.aksorn.com/tels17 ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและบริษัท ฯ สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเอกสารประกอบการสัมมนา (ไม่รวมถึงค่าที่พัก และค่าเดินทาง

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กลุ่มอำนวยการ 5 อันดับล่าสุด

      การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบ 2561 3 / เม.ย. / 2561
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) 23 / มี.ค. / 2561
      ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 22 / มี.ค. / 2561
      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 16 / มี.ค. / 2561
      ระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2561 13 / มี.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง