[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง : โครงการสัมมนาวิชาการ ภาษาไทย ภาษาชาติ ครั้งที่ 3 ตามกรอบแนวคิด สมรรถภาษาไทยกับการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทย

ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐ แฮร์ริ่ง
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 76


ด้วยบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ( มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิเพชรภาษา ได้จัดงาน โครงการสัมมนาวิชาการ “ภาษาไทย ภาษาชาติ”ครั้งที่ 3 ตามกรอบแนวคิด “สมรรถภาษาไทยกับการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทย สู่การศึกษาประเทศไทย 4.0 โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระและครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย จำนวน 500 ท่าน ซึ่งมีกำหนดการจัดโครงการในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.aksorn.com/thaiseminar ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้ในการลงทะเบียน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กลุ่มอำนวยการ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการสัมมนาวิชาการ ภาษาไทย ภาษาชาติ ครั้งที่ 3 ตามกรอบแนวคิด สมรรถภาษาไทยกับการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทย 12 / ต.ค. / 2560
      โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบรูณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่21 ภายใต้ความคิด เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาวิทยาศาสตร์ยุค Thailand 4.0 12 / ต.ค. / 2560
      โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖0 12 / ต.ค. / 2560
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 4 / ต.ค. / 2560
      ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 3 / ต.ค. / 2560


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง