[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง : ขอเชิญบุคลากรภายใต้สังกัดของท่านเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร รัตนโกสินทร์พอเพียง

ผู้เขียน : สุชาดา เพ็ชรจำรัส
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เข้าชม : 427


ขอเชิญบุคลากรภายใต้สังกัดของท่านเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร รัตนโกสินทร์พอเพียงดาวน์โหลดไฟล์แนบ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำน 14 / ม.ค. / 2562
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิ์การใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษชของบุคลากรภายในองค์กร 14 / ม.ค. / 2562
      ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร \"การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ\" รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 10 10 / ม.ค. / 2562
      ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร \"เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณ ตามหลักกฎหมาย ระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561\" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 10 / ม.ค. / 2562
      ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร \"กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัศดุภาครั 10 / ม.ค. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง