[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

ผู้เขียน : สุชาดา เพ็ชรจำรัส
จันทร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 149


ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญบุคลลากรเข้าร่วมโครงการ 9 / มี.ค. / 2561
      ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 5 / มี.ค. / 2561
      ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 21 / ก.พ. / 2561
      ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซิื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1-รุ่นที่3 21 / ก.พ. / 2561
      ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การป้องกันการทุจริตด้านความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยของรัฐและวินัยทางงบประมาณและการคลังการบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพกับข้อสังเกตของ สตง. รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 21 / ก.พ. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง