[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร \"เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณ ตามหลักกฎหมาย ระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561\" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 135


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณ ตามหลักกฎหมาย ระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ตามคำร้องขอของตัวเอง) ปี พ.ศ.2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 22 / มี.ค. / 2562
      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เรื่อง ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ในสังกัด สพม.16 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) 8 / มี.ค. / 2562
      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดภาคใต้ 6 / มี.ค. / 2562
      การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 15 / ก.พ. / 2562
      ขอแจ้งการยกเลิกการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับโรงเรียน 13 / ก.พ. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง