[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง : ขอเชิญร่วมโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 59 พรรษา ปี 2557

ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐ แฮร์ริ่ง
จันทร์ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 310


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 59 พรรษา ปี 2557 เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมพรรษา 59 ปี 2557 และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายโรงเรียน ที่ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์  การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะมาใช้ประโยชน์ใหม่ในโรงเรียน สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยสามารถ Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.deqp.go.th และ Facebook “โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)” และส่งใบสมัครได้ที่กองส่งเสริมและเผยแพร่กรมเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม หรือโทรสาร 0-2298-6332,0-2298-5738 ภายในวันที่ 31 มีนาคม  2557

 


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กลุ่มอำนวยการ 5 อันดับล่าสุด

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น 16 / เม.ย. / 2558
      บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558 16 / เม.ย. / 2558
      สพม.36 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ เพื่อทำหน้าที่ครูฝึกสอนกีฬา 16 / เม.ย. / 2558
      สพม.22 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2558 16 / เม.ย. / 2558
      สพม.39 รับย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 8 / เม.ย. / 2558


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ส่วนที่ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ถ.สะเดา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074 314522-3 โทรสาร 074 314524
ส่วนที่ 2(กลุ่มนิเทศน์ฯ) ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง, ดูแลระบบโดย อธิพงศ์ คงยะฤทธิ์ :darffy1980(แอท)hotmail.com