[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง : ปฏิทินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2555 ) สพม.16

ผู้เขียน : สุชาดา เพ็ชรจำรัส
อังคาร ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
เข้าชม : 4659


ปฏิทินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2555 ) สพม.16ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.


กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานราชการ 24 / ม.ค. / 2560
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งลูจ้างชั่วคราว 24 / ม.ค. / 2560
      ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การบริหารด้านบัญชีการเงินสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ 17 / ม.ค. / 2560
      ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล การควบคุมภายในและมาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน 17 / ม.ค. / 2560
      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรรมระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดภาคใต้ 17 / ม.ค. / 2560


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง