[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง : แบบฟอร์มการเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2555

ผู้เขียน : สุชาดา เพ็ชรจำรัส
จันทร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555
เข้าชม : 14032


แบบฟอร์มการเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2555 สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.


กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 อันดับล่าสุด

      ขอให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อและเงินเดือน หากผิดพลาดคลาดเคลื่อนขอให้โทร.แจ้งก่อนการออกคำสั่ง ที่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 0864982644 ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 พี่ถวิล 22 / ก.ค. / 2557
      ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำ 22 / ก.ค. / 2557
      การมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 9 / ก.ค. / 2557
      ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาและประชาสัมพันธ์โครงการ 9 / ก.ค. / 2557
      ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งเรื่องและอนุมัติข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 38 พุทธศักราช 2557 เรื่อง เปิดโลกห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน 12 / มิ.ย. / 2557


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ส่วนที่ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ถ.สะเดา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074 314522-3 โทรสาร 074 314524
ส่วนที่ 2(กลุ่มนิเทศน์ฯ) ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง, ดูแลระบบโดย อธิพงศ์ คงยะฤทธิ์ :darffy1980(แอท)hotmail.com