[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


นายธนู นูนน้อย
ผอ.สพม. 16

ผู้บริหาร
การมอบหมายงาน
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
ปฏิทินปฏิบัติราชการ สพม. 16
แนวทางการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินสินทรพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประมวลจริยธรรม สพม. 16
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินการตามข้อร้องเรียน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน
Knowledge Manangment Center
มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกกล่มสาระ เพือ ONET
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบฯ
ทิศทางการจัดการศึกษา
การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
จดหมายข่าว สพม. 16
แผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ศูนย์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้ดูแลระบบ
 

ค้นหาข้อมูล สพม. 16

  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

<< กุมภาพันธ์ 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

 

Œ กระทรวงศึกษาธิการ
Œ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Œ สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย
Œ หลักสูตรแกนกลาง 2551
Œ ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
Œ ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
Œ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ.
Œ บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด                               

         

           

           

          

                   

                  

                   

 ภาพกิจกรรม

   
 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ผู้บันทึก
เมื่อ24 / ก.พ. / 2560 : ( 16 / )

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของนางสายไหม จิิตรหลัง ครูโรเรียนท่าศิลาบำรุงราษฏร์


ผู้บันทึก
เมื่อ22 / ก.พ. / 2560 : ( 24 / )

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางลำไพ ศรีปาน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ 1


ผู้บันทึก
เมื่อ17 / ก.พ. / 2560 : ( 58 / )

ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้


   
 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม
เจตจำนงในการบริหาร .... 24 / ก.พ. / 2560 : ( 68 / )
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ .... 23 / ก.พ. / 2560 : ( 117 / )
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานราชการ .... 23 / ก.พ. / 2560 : ( 165 / )
รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 .... 23 / ก.พ. / 2560 : ( 68 / )
รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โอ .... 23 / ก.พ. / 2560 : ( 52 / )
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 .... 23 / ก.พ. / 2560 : ( 171 / )
หลักฐานการโอนเงิน 2 รายการ โอนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 .... 22 / ก.พ. / 2560 : ( 88 / )
หลักฐานการโอนเงิน 20 กุมภาพันธ์ 2560 .... 21 / ก.พ. / 2560 : ( 104 / )
ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โ .... 17 / ก.พ. / 2560 : ( 98 / )
ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โ .... 17 / ก.พ. / 2560 : ( 51 / )
   
 หนังสือจาก สพฐ.
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง