[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


นายศลใจ วิบูลกิจ
ผอ.สพม. 16

ผู้บริหาร
แนวทางการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา
การมอบหมายงาน
ปฏิทินปฏิบัติราชการ สพม. 16
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สพม.16
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลุ่มบริหารงานการเงินสินทรพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มอำนวยการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกกล่มสาระ เพือ ONET
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบฯ
ทิศทางการจัดการศึกษา
การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
จดหมายข่าว สพม. 16
แผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ศูนย์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้ดูแลระบบ
 

ค้นหาข้อมูล สพม. 16

  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

<< กุมภาพันธ์ 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

Œ กระทรวงศึกษาธิการ
Œ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Œ สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย
Œ หลักสูตรแกนกลาง 2551
Œ ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
Œ ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
Œ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ.
Œ บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้

   

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด 

                                                                                                                    คลิกที่นี่

  

 ภาพกิจกรรม

   
 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ผู้บันทึก
เมื่อ5 / ก.พ. / 2559 : ( 115 / )

รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด


ผู้บันทึก
เมื่อ5 / ก.พ. / 2559 : ( 117 / )

รับสมัครสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559


ผู้บันทึก
เมื่อ3 / ก.พ. / 2559 : ( 97 / )

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559


   
 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม
หลักฐานการโอนเงิน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 .... 5 / ก.พ. / 2559 : ( 78 / )
รับสมัครสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวที่ .... 5 / ก.พ. / 2559 : ( 198 / )
รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอ .... 5 / ก.พ. / 2559 : ( 146 / )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ การปฏิรูประบบสินเช .... 3 / ก.พ. / 2559 : ( 79 / )
หลักฐานการโอนเงิน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 .... 2 / ก.พ. / 2559 : ( 125 / )
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทย .... 2 / ก.พ. / 2559 : ( 63 / )
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง เพิ่มเติม .... 2 / ก.พ. / 2559 : ( 229 / )
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานวิชาการ Open House \\\"วรน .... 1 / ก.พ. / 2559 : ( 72 / )
การกำหนดรายละเอียดประกอบการพิจารณาการคัดเลือก/การย้าย/ก .... 1 / ก.พ. / 2559 : ( 228 / )
รับโอนข้าราชการอื่นมาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น .... 1 / ก.พ. / 2559 : ( 169 / )
   
 หนังสือจาก สพฐ.
 หนังสือจาก สพร.
   
 ข่าวการศึกษา
   
 เรื่องน่ารู้
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง