[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


นายศลใจ วิบูลกิจ
ผอ.สพม. 16

ผู้บริหาร
แนวทางการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา
การมอบหมายงาน
ปฏิทินปฏิบัติราชการ สพม. 16
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สพม.16
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลุ่มบริหารงานการเงินสินทรพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มอำนวยการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน
Knowledge Manangment Center
มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกกล่มสาระ เพือ ONET
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบฯ
ทิศทางการจัดการศึกษา
การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
จดหมายข่าว สพม. 16
แผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ศูนย์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้ดูแลระบบ
 

ค้นหาข้อมูล สพม. 16

  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

<< พฤษภาคม 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

Œ กระทรวงศึกษาธิการ
Œ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Œ สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย
Œ หลักสูตรแกนกลาง 2551
Œ ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
Œ ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
Œ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ.
Œ บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้

  







 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด



     

     

      

 

 ภาพกิจกรรม

   
 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ผู้บันทึก
เมื่อ26 / เม.ย. / 2559 : ( 828 / )





ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559


ผู้บันทึก
เมื่อ20 / เม.ย. / 2559 : ( 3340 / )





เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (เมษายน 2559)


ผู้บันทึก
เมื่อ18 / เม.ย. / 2559 : ( 694 / )





ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมขับเคลื่อนนโยบาย\\\"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้\\\" รุ่นที่ 2


   
 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม
หลักฐานการโอนเงิน วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 .... 26 / พ.ค. / 2559 : ( 215 / )
งบหน้าเบิกเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน .... 19 / พ.ค. / 2559 : ( 239 / )
หลักฐานการโอนเงินรายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากร ประจำเดือนเ .... 19 / พ.ค. / 2559 : ( 269 / )
การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุค .... 19 / พ.ค. / 2559 : ( 299 / )
หลักฐานการโอนเงิน วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 .... 18 / พ.ค. / 2559 : ( 192 / )
ประกาศ กศจ. สงขลา รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเลื่อนวิทยฐานะ .... 17 / พ.ค. / 2559 : ( 500 / )
ประกาศ กศจ. สตูล รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเลื่อนวิทยฐานะ184 .... 17 / พ.ค. / 2559 : ( 337 / )
หลักฐานการโอนเงิน วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 .... 16 / พ.ค. / 2559 : ( 166 / )
Knowledge Management .... 16 / พ.ค. / 2559 : ( 128 / )
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพนายณรงค์ แสนสุด ข้าราชการครูโ .... 16 / พ.ค. / 2559 : ( 109 / )
   
 หนังสือจาก สพฐ.
 หนังสือจาก สพร.
   
 ข่าวการศึกษา
   
 เรื่องน่ารู้
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง