[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1ผู้เขียน :
7 / เม.ย. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางเยาวมาศ ดินลานสกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางเยาวมาศ ดินลานสกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
12 / เม.ย. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูธาริกา กุกามา ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูธาริกา กุกามา ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
7 / เม.ย. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางเพ็ญจวรรณ ธรรมรงค์
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค 5W 1H ร่วมกับแผนผังความคิด วิชา ท 21101 ภาษาไทย 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / เม.ย. / 2560
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูนาฏยา หยังหลัง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูนาฏยา หยังหลัง อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
24 / ก.พ. / 2560
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของนางสายไหม จิิตรหลัง ครูโรเรียนท่าศิลาบำรุงราษฏร์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของนางสายไหม จิิตรหลัง ครูโรเรียนท่าศิลาบำรุงราษฏร์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
22 / ก.พ. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางลำไพ ศรีปาน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ 1
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ 1 เรื่องทัศนศิลป์น่ารู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม”นิคมวัฒนา” จังหวัดสตูล อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
17 / ก.พ. / 2560
ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
17 / ก.พ. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายชัยศักดิ์ ระเด่น ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายชัยศักดิ์ ระเด่น ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
15 / ก.พ. / 2560
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนางสายไหม จิตรหลัง
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนางสายไหม จิตรหลัง ครูโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
8 / ม.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนายสวัสดิ์ สวาหลัง
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนายสวัสดิ์ สวาหลัง ครูโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
5 / ม.ค. / 2560
พระราชดำรัส พระบรมราโชวาทฯเกี่ยวกับครู
พระราชดำรัส พระบรมราโชวาทฯเกี่ยวกับครู อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
5 / ม.ค. / 2560
พระราชดำรัส/พระบรมราโชวาทด้านความซื่อสัตย์สุจริต
พระราชดำรัส/พระบรมราโชวาทด้านความซื่อสัตย์สุจริต อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
6 / ธ.ค. / 2559
รับสมัครนักเรียนจากทุกจังหวัด เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.1 โครงการ Education Hub ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล รับสมัครนักเรียนจากทุกจังหวัด เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.1 โครงการ Education Hub ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
1 / ธ.ค. / 2559
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
1 / ธ.ค. / 2559
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนจุฬากรณราชวิทยาลัย สตูล
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนจุฬากรณราชวิทยาลัย สตูล อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
18 / พ.ย. / 2559
สพม.16 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) หรือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นแทนตำแหน่งว่าง
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) หรือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นแทนตำแหน่งว่าง อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
18 / พ.ย. / 2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
18 / พ.ย. / 2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
28 / ต.ค. / 2559
การกำหนดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายฯ (สายงานการสอน)
การกำหนดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายฯ (สายงานการสอน) อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
25 / ต.ค. / 2559
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง