[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


      เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน
 


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1-6 ประจำปี 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1-7 ประจำปี 2560

 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด  8 ประจำปี 2560

  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด  9 ประจำปี 2560

 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

รายละเอียดประกอบบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง