[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
17 / ส.ค. / 2560
หลักฐานการโอนเงิน วันที่ 17 สิงหาคม 2560
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 / ส.ค. / 2560
การประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ \\\"ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา\\
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
16 / ส.ค. / 2560
ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
16 / ส.ค. / 2560
หลักฐานการโอนเงิน วันที่ 15 สิงหาคม 2560 จำนวน 2 ฉบับ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 / ส.ค. / 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา (DL - EduTech Thailand)
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 / ส.ค. / 2560
ขอเชิญอบรมหลักสูตร การทำผลงานทางวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
11 / ส.ค. / 2560
หลักฐานการโอนเงิน วันที่ 11 สิงหาคม 2560
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 / ส.ค. / 2560
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
9 / ส.ค. / 2560
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริการเศรษฐกิจสาธารณะ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
9 / ส.ค. / 2560
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
8 / ส.ค. / 2560
หลักฐานการโอนเงิน วันที่ 8 สิงหาคม 2560
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
8 / ส.ค. / 2560
หลักฐานการโอนเงิน วันที่ 8 สิงหาคม 2560 จำนวน 3 ฉบับ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
8 / ส.ค. / 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง \"กลยุทธ์สร้างความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่ ยุค Thailand 4.0\"
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
8 / ส.ค. / 2560
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
8 / ส.ค. / 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
7 / ส.ค. / 2560
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสารฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา)
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
7 / ส.ค. / 2560
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสารฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล)
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
4 / ส.ค. / 2560
หลักฐานการโอนเงิน วันที่ 3 สิงหาคม 2560 จำนวน 3 ฉบับ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
4 / ส.ค. / 2560
ขอเชิญร่วมการแข่งขัน \\\"กอล์ฟ ส.บ.ม.ท. สัมพันธ์\\\" 2560
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
3 / ส.ค. / 2560
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้(โรงเรียนละงูพิทยาคม) )
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/137 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง