[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
22 / พ.ค. / 2562
หลักฐานการโอนเงินวันที่ 22 พ.ค.2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 / พ.ค. / 2562
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัด สพม.16
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
22 / พ.ค. / 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
22 / พ.ค. / 2562
ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งเรื่องและอนุมัติข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
21 / พ.ค. / 2562
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสานงานการสอน ปี 2562 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
17 / พ.ค. / 2562
หลักฐานการโอนเงินวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 / พ.ค. / 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สพม.16
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
17 / พ.ค. / 2562
ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการประกวดค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต ประจำปี 2562 ไปยังโรงเรียนมัธยมในสังกัด
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
17 / พ.ค. / 2562
ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
16 / พ.ค. / 2562
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนและหนังสั้นเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
15 / พ.ค. / 2562
หลักฐานการโอนเงินวันที่ 14 และ 15 พฤษภาคม 2562
อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
15 / พ.ค. / 2562
โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2562
อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 / พ.ค. / 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์​(ครอบครัวอุปถัมภ์)​ ปี2562
อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
10 / พ.ค. / 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ประจำปี 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
10 / พ.ค. / 2562
รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2562 รายการค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม และค่าจ้างบุคลากรด้านกีฬาและสนับสนุนด้านกีฬา โอนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
10 / พ.ค. / 2562
รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2562 โอนเมื่อวันที่ 8 พ.ค.62
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
10 / พ.ค. / 2562
หลักฐานการโอนเงิน
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
10 / พ.ค. / 2562
หลักฐานการโอนเงินวันที่ 25 เมษายน 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 / พ.ค. / 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2 / พ.ค. / 2562
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวใหม่
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/175 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง