[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
15 / ก.พ. / 2562
หลักฐานการโอนเงินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 / ก.พ. / 2562
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
15 / ก.พ. / 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ประจำปี 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
15 / ก.พ. / 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ประจำปี 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
14 / ก.พ. / 2562
หลักฐานการโอนเงินวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
14 / ก.พ. / 2562
หลักฐานการโอนเงินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 / ก.พ. / 2562
ขอแจ้งการยกเลิกการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับโรงเรียน
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 / ก.พ. / 2562
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
8 / ก.พ. / 2562
หลักฐานการโอนเงินวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนโยบายและแผน
8 / ก.พ. / 2562
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
8 / ก.พ. / 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
8 / ก.พ. / 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
1 / ก.พ. / 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
1 / ก.พ. / 2562
หลักฐานการโอนเงินวันที่ 31 มกราคม 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
31 / ม.ค. / 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ หนึ่งเดียว “One Health One World”
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
31 / ม.ค. / 2562
ประชาสัมพันธ์โครงงานวิจัยท้องถิ่นของเยาวชน ภายใต้หัวข้อ \"ผลของสถาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ\"
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
31 / ม.ค. / 2562
รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2562 โอนเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
31 / ม.ค. / 2562
งาน สวทช. – วิทย์สัญจร “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
31 / ม.ค. / 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ หนึ่งเดียว “One Health One World”
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
30 / ม.ค. / 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 18 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/171 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง