[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
19 / เม.ย. / 2561
หลักฐานการโอนเงินวันที่ 18 เมษายน 2561 และวันที่ 19 เมษายน 2561
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 / เม.ย. / 2561
ประกาศจัดสรรที่เรียนรอบ 2 ปี การศึกษา 2561
อ่านต่อ...
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 5 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 / เม.ย. / 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 National and International Conference on Education 2018 (NICE) \"Education, Leadership, and Innovation in Lea
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
17 / เม.ย. / 2561
หลักฐานการโอนเงิน วันที่ 5 เมษายน 2561 และวันที่ 11 เมษายน 2561
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
11 / เม.ย. / 2561
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2561
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
11 / เม.ย. / 2561
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2560
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
11 / เม.ย. / 2561
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2560
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
11 / เม.ย. / 2561
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2560
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 / เม.ย. / 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร \"การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ\" แบบออนไลน์
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
9 / เม.ย. / 2561
ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง \"ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
9 / เม.ย. / 2561
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับวิทยานิพนธ์และการทำวิจัย R2R
อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
9 / เม.ย. / 2561
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับวิทยานิพนธ์และการทำวิจัย R2R
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5 / เม.ย. / 2561
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมถ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 26 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 / เม.ย. / 2561
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านการพิจารณาโดยสถาบันคุรุพัฒนาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3 / เม.ย. / 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
3 / เม.ย. / 2561
หลักฐานการโอนเงินเดือนมีนาคม2561
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
3 / เม.ย. / 2561
หลักฐานการโอนเงินรายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2561
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
3 / เม.ย. / 2561
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบ 2561
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
27 / มี.ค. / 2561
รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2561
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
27 / มี.ค. / 2561
หลักฐานการโอนเงินวันที่ 26 มีนาคม 2561
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/152 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง