[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่อง : การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560รายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 มีดังนี้

1.ข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน

2.เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

3.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปี 2560 จังหวัดสงขลา

4.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปี 2560 จังหวัดสตูล

5.ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

6.แผนการรับนักเรียน ปี 2560

7.แผนการรับนักเรียน แยกประเภท ปี 2560

8.รายชื่อโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560.pdf

9.รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปี 2560

10.โรงเรียนเครือข่ายการรับนักเรียน

11.ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปี 2560

12.สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนแข่งขันสูง

 ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐ แฮร์ริ่ง
หน่วยงาน :
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เข้าชม : 1044


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      คู่มือการใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน และคู่มือการฝึกอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ \"ทำความดีตามแนวพระราชดำริ\"\" 26 / พ.ค. / 2560
      หลักฐานการโอนเงิน โอนวันที่ 23 พ.ค. 60 25 / พ.ค. / 2560
      รายงานผลการประกวดสุนทรพจน์เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล หัวข้อ \"บ้านเราดี๊ดี...มีแต่สันติสุข\" 17 / พ.ค. / 2560
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการโรงเรียนอุปถัมภ ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2560 2 / พ.ค. / 2560
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการโรงเรียนอุปถัมภ ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2560 2 / พ.ค. / 2560


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง