[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่อง : การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560รายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 มีดังนี้

1.ข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน

2.เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

3.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปี 2560 จังหวัดสงขลา

4.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปี 2560 จังหวัดสตูล

5.ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

6.แผนการรับนักเรียน ปี 2560

7.แผนการรับนักเรียน แยกประเภท ปี 2560

8.รายชื่อโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560.pdf

9.รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปี 2560

10.โรงเรียนเครือข่ายการรับนักเรียน

11.ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปี 2560

12.สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนแข่งขันสูง

 ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐ แฮร์ริ่ง
หน่วยงาน :
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เข้าชม : 1157


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลและทุนอื่น ๆ ประจำปีการศึกษา 2561 6 / ต.ค. / 2560
      ประกาศสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 26 / ก.ค. / 2560
      ประกาศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 4 / ก.ค. / 2560
      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) 29 / มิ.ย. / 2560
      คู่มือการใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน และคู่มือการฝึกอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ \"ทำความดีตามแนวพระราชดำริ\"\" 26 / พ.ค. / 2560


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง