[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง : หนังสือที่ศธ04246/1868 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เรื่องการสำรวจจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556

ผู้เขียน : สุชาดา เพ็ชรจำรัส
พุธ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 857


หนังสือที่ศธ04246/1868 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เรื่องการสำรวจจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 อันดับล่าสุด

      หนังสือ สพม.16 ที่ ศธ 04246/5305 เรื่อง : โครงการ \\\\\\\"ครูดีไม่มีอบายมุข\\\\\\\" ประจำปี ๒๕๖๐ (ปีที่ ๖) 9 / ก.ย. / 2559
      หนังสือ สพม.16 ที่ ศธ 04246/5295 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานเพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมและเชิญผู้เข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้ 9 / ก.ย. / 2559
      หนังสือ สพม.16 ที่ ศธ 04246/5286 เรื่อง : ส่งใบสมัครเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 9 / ก.ย. / 2559
      หนังสือ สพม.16 ที่ ศธ 04246/5282 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ 9 / ก.ย. / 2559
      หนังสือ สพม.16 ที่ ศธ 04246/5283 เรื่อง : ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องในการถ่ายทำวีดิทัศน์ 8 / ก.ย. / 2559


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง