E-Network
Home  กลับหน้าหลัก  สมัครสมาชิก  ส่งเรื่องใหม่  แก้ไขข้อมูลสมาชิก  ดูสมาชิกทั้งหมด  ลืมรหัสผ่าน
คุณยังไม่ได้เข้าระบบ
ชื่อ
รหัส
- คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้
 Online : 1 คน
กิจกรรม เข้าชม
   ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2016-06-24 12:17:56
14
   ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานแนะแนว
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2016-06-22 16:25:42
56
   สตผ. ติดตามการดำเนินงานตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2016-06-21 13:47:12
77
   ประชุมคณะกรรมการวางแผนการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2016-06-21 13:39:17
26
   รมช.ศธ.เปิดหอพัก"สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้"
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2016-06-21 11:00:51
23
   ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2016-06-21 10:54:17
17
   ร่วมพิธีสวมหมวกชุดพิธีการ นักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2016-06-21 10:40:06
12
   รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2016-06-15 12:55:07
109
   ประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการประเมิน ITA
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2016-06-13 09:54:32
64
   ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2016-06-09 11:07:17
114
   พัฒนา smart trainer ระดับโรงเรียนกับการพัฒนา 4 H ตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2016-06-06 09:07:02
118
   ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2016-06-03 15:55:55
82
   การอบรมผู้บริหารครูและครูพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรวม
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2016-06-03 15:47:30
52
   ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2016-06-03 15:36:15
22
   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2016-05-31 08:59:47
70
   "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" จังหวัดสตูล
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2016-05-31 08:49:38
54
   "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" จังหวัดสงขลา
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2016-05-31 08:42:42
25
   โครงการเด็กดีมีที่เรียน
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2016-05-27 15:27:42
46
   การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลครูผู้สอนสะเต็มศึกษา
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2016-05-27 15:14:46
77
   ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและติดตามโรงเรียนประชารัฐ
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2016-05-27 15:04:44
38
กำลังแสดงหน้าที่ 1/22 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 © Copyright 2003 taweerath tapana All Right Reserved. Contact >> webmaster@kmska2.org