E-Network
Home  กลับหน้าหลัก  สมัครสมาชิก  ส่งเรื่องใหม่  แก้ไขข้อมูลสมาชิก  ดูสมาชิกทั้งหมด  ลืมรหัสผ่าน
คุณยังไม่ได้เข้าระบบ
ชื่อ
รหัส
- คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้
 Online : 1 คน
กิจกรรม เข้าชม
   เปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2018-08-28 07:49:45
137
   ติดตามนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 8
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2018-08-27 08:09:21
198
   สพม. 16 ประธานเปิดป้าย ทำบุญสองศาสนา ในการเข้าอยู่พักนอน
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2018-08-18 11:59:03
67
   การแข่งขันฟุตบอลเบญจมิตรคัพ ครั้งที่1
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2018-08-16 14:13:46
81
   โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2018-08-15 03:38:06
59
   ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาครู โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2018-07-22 08:06:34
57
   ประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์ประสานงานบริหารการศึกษา
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2018-07-20 10:55:24
78
   กิจกรรมรณรงค์ “ทำความดี สร้างความสุข สู่ชายแดนใต้”
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2018-07-20 10:14:07
45
   สพม.16 เป็นประธานกล่าวเปิดกำหนดการ"ติวเข้มเติมเต็มความรู้"
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2018-07-18 07:43:44
67
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2018-07-17 05:46:11
57
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2018-07-17 05:45:50
56
   ร่วมการประชุมยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ขับเคลื่อนการปฏิรูปการมัธยมศึกษาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2018-07-12 10:47:36
55
ประชุมยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ขับเคลื่อนการปฏิรูปการมัธยมศึกษา
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2018-07-12 10:44:49
58
   ประชุมคณะกรรมการ ติดตามประเมินผล และนิเทศการศึกษา
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2018-07-12 03:38:43
58
   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2018-07-11 08:44:34
63
   มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนาทวีวิทยาคม
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2018-07-09 11:00:30
69
   สพม. 16 เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนสพฐ.
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2018-07-09 10:58:41
58
   การพัฒนาประสิทธิ์ภาพเครือข่ายสร้างการเรียนรู้
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2018-07-09 03:59:50
53
   อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการโค้ชเพื่อการรู้คิด”
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2018-07-06 07:48:51
75
   ประชุมเร่งรัด ติดตามการดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
                  โดย : sea16   เมื่อ : 2018-07-05 02:49:16
70
กำลังแสดงหน้าที่ 1/41 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

 © Copyright 2003 taweerath tapana All Right Reserved. Contact >> webmaster@kmska2.org