วันที่ สิงหาคม นายสุธี บุญญะธิติ รอง ผอ. สพม. เขต 16 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เขต 16 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินและประชุมปฏิบัติการแนวการดำเนินงาน ป.ป.ช.สพม.น้อย - ป.ป.ช.สะฐ.ชุมชน และบริษัทสร้างการดี เครือข่ายโรงเรียนร้อยละ 30 และ 40 ...อ่านต่อ
วันนี้ 27 สิงหาคม 2561 นายสุธี บุญญะถิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มอบหมายให้ นางบุบผา หมัดอาด้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมติดตามน...อ่านต่อ