ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้ครูนักเรียน แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อ...อ่านต่อ
วันนี้ (11 เมษายน 2560 )ชาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ร่วมต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่ท่านมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสง...อ่านต่อ