วันนี้ 20 ม.ค. 2561 นายสุธี บุญญะถิติ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พร้อมด้วยผ นางธนชพร ตั้งธรรมกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยม การสอบ I - NET ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนจะนะวิทยา อำเภอจะนะ จังหวัด สงขล...อ่านต่อ
วันนี้ 19 ม.ค. 2561 เมื่อเวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม คชาธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 นายสุธี บุญญะถิติ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าประชุมรับนโยบ...อ่านต่อ