วันนี้ (11 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมวิบูลรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีการประชุมชี้แจ้งติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยม่ีท่านธน...อ่านต่อ
วันนี้ (6 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น ณ โรงเรียนระโนดวิทยา อ.ระโนด จ.สงขลา มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2560 โดยมี ท่านธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมในแต่ละครั้งเพื่อใ...อ่านต่อ