วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.16 มอบหมายให้ นางกนิษฐา แสงแวว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางพัชนา เลิศฤทธิ์สาคร นักวิชาการศึกษา และนายณัฏฐ์ มิ่งแก้ว เจ้าหน้าที่สพม.เขต16 ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสนามสอบโครงการโรง...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.16 มอบหมายให้ นางบุบผา หมัดอาด้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รับ - ส่ง ข้อสอบโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการ...อ่านต่อ