วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ได้มอบหมายให้ นางพรรษนันท์ ยศดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำกระเช้าสิ่งของสนับสนุนโครงการส่งเสริมความส...อ่านต่อ
วันนี้ (19 มิถุนายน 2560) ณ ห้องประชุมวิบูลรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในภารกิจต่างๆ ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม...อ่านต่อ