วันนี้ วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิบูลรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 และการแข่งขันกีฬาคนพิการครั้งที่ 35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1...อ่านต่อ
ตามที่ กศจ.สงขลา ในการประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน ตามประกาศ กศจ. สตูล ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และตามประกาศ กศจ.สตูล ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 ...อ่านต่อ