ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ สพม.เขต 16 E-Network
Home  กลับหน้าหลัก  สมัครสมาชิก  ส่งเรื่องใหม่  แก้ไขข้อมูลสมาชิก  ดูสมาชิกทั้งหมด  ลืมรหัสผ่าน
 เข้าระบบ Admin

  สพม.เขต 16 ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาครูฯกับมหาวิทยาลัยทักษิณ
  Posted : 2013-03-25 19:54:53  IP : (49.49.111.39)
 
 

คลิ๊กที่ภาพ

สพม.เขต 16 ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาครูทั้งระบบกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งเตรียมความพร้อมบุคลากรครูรองรับศตวรรษที่ 21
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นายศลใจ วิบูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ร่วมเป็นเกียรติและลงนามความร่วมมือในการพัฒนาครูทั้งระบบกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1, 2, 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ เป็นไปตามนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตของรัฐบาล และนโยบายโครงการพัฒนาครูที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งของสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในบริบทที่หลากหลาย โดยใช้ระบบครูพี่เลี้ยง Coaching ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเป็นคู่พัฒนา มีระบบสนับสนุนในการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครู มีระบบพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้าน Literacy, Numeracy และ Reasoning Ability ตามระดับขั้น ควบรวมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบตามสมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพและมีคุณธรรม สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามระดับชั้น บริบท และขนาดที่หลากหลายของโรงเรียน ภายใต้ความจำเป็นและความต้องการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นใช้เวลาในการดำเนินงาน 6 เดือน


คลิ๊กที่ภาพ

สพม.เขต 16 ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาครูทั้งระบบกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งเตรียมความพร้อมบุคลากรครูรองรับศตวรรษที่ 21

คลิ๊กที่ภาพ

สพม.เขต 16 ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาครูทั้งระบบกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งเตรียมความพร้อมบุคลากรครูรองรับศตวรรษที่ 21

คลิ๊กที่ภาพ

สพม.เขต 16 ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาครูทั้งระบบกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งเตรียมความพร้อมบุคลากรครูรองรับศตวรรษที่ 21

คลิ๊กที่ภาพ

สพม.เขต 16 ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาครูทั้งระบบกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งเตรียมความพร้อมบุคลากรครูรองรับศตวรรษที่ 21

คลิ๊กที่ภาพ

สพม.เขต 16 ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาครูทั้งระบบกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งเตรียมความพร้อมบุคลากรครูรองรับศตวรรษที่ 21

คลิ๊กที่ภาพ

สพม.เขต 16 ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาครูทั้งระบบกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งเตรียมความพร้อมบุคลากรครูรองรับศตวรรษที่ 21

คลิ๊กที่ภาพ

สพม.เขต 16 ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาครูทั้งระบบกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งเตรียมความพร้อมบุคลากรครูรองรับศตวรรษที่ 21 สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่http://www.facebook.com/sesao16?ref=hl#!/media/set/?set=a.345726892195603.1073741832.146402352128059&type=3

1[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]
 

 © Copyright 2003 taweerath tapana All Right Reserved. Contact >> webmaster@kmska2.org