วิธีการติดตั้งระบบ Smart Phone

สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ android และ ios ขั้นตอนการติดตั้งคล้ายกัน

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ทาง กลุ่มอำนวยการ  สพม.16