พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เล่ม ๔๒ โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน  นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูลพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ.สตูล เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุม ๒๐ ปี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล