ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้ง :

174 หมู่ที่ 4 ถ.สงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทร.074-260191-2          โทรสาร.074-260193

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร.074-336848            โทรสาร.074-336849

Website:

https://www.sea16.go.th

Facebook:

https://www.facebook.com/sesao16

E-mail:

[email protected]