สารสนเทศทางการศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

  • ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 (pdf)(excel)
  • ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 (pdf)(excel)
  • ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 (pdf)(excel)

ข้อมูลโรงเรียน

  • รายชื่อโรงเรียนในสังกัด จำนวน 53 โรง (pdf)(excel)